De upptäcker en ny form av ljus

Ett team av fysiker Trinity College Dublin har upptäckt en ny form av ljus, där rörelsemängdsmomentet för varje foton, är att, är en av de mätbara egenskaper hos en ljusstråle knappast halv den fysikaliska konstant som anger skalan av kvanteffekter, Plancks konstant och inte en multipel av det som man tidigare trott hände i alla former av ljus. Denna upptäckt kommer att bli ett nytt steg i vår förståelse av den fundamentala ljusets natur.

"Vi är intresserade av hur vi kan ändra hur ljuset beter sig, och hur detta skulle kunna vara till nytta. Jag tycker det är så spännande om detta resultat är att även denna grundläggande egenskap hos ljus, har fysiker alltid trott att det var stabilt, kan förändras ", säger Paul Eastham, ledare för studien.

Att nå denna milstolpe i fysik, använde forskarna en effekt i vilken åtmin vissa kristaller, en ljusstråle blir en ihålig cylinder, vilket skapar strålar ljus liknar en skruv. Genom att analysera dessa ljusstrålar inom teorin för kvantmekanik, kunde de för att mäta flödet av rörelsemängdsmomentet i en ljusstråle och mäta flödesvariationer som orsakas av kvanteffekter.

Resultaten av försöket visade en förändring, liten, ja, men viktig: värdet av varje foton rörelsemängdsmoment innebar hälften av Plancks konstant, vilket innebär nya möjligheter i kvantmekaniken om vad vi kan nå utför med ljus, som teoretiska fysiker hade spekulerat på 80-talet. Studiens resultat har publicerats i tidskriften Science förskott.

Tags

kvantfysikljus