De fann en ny dinosaurie med konstiga horn

Ett internationellt team av forskare från olika institutioner har identifierat en ny art av ceratopsid-en igenkännbar familje disonaurios vid hornen som såg över ögonen och nosen, som triceratops-, som levde i vad som nu södra Utah i EE. UU, i krita, cirka 77 miljoner år sedan.

Resterna av dinosaurien kallas Machairoceratops cronusi, återfanns i den stora trappan National Monument Escalante och presentera vissa egenheter som har väckt stort intresse bland paleontologer. I en uppsats publicerad i tidskriften PLoS ONE, dess upptäck säger att det kunde ha mätt mellan sex och åtta meter lång.

Dess vikt skulle vara runt två ton och, liksom andra av dessa stora växtätare, presenterade en muntlig struktur som näbben av en papegoja, en framstående näsa och en slående ruff. Men vad som är unikt om Machairoceratops är de två stora beniga utbuktningar kurvor startade från baksidan av huvudet. Dessa pekade nedåt och var en del av den naturliga rustning som skyddade hans hals.

Forskarna vet fortfarande inte deras funktion, men deras närvaro tyder på att utvecklats dessa dinosaurier annorlunda än gjorde andra behornade dinosaurier vars fossil har hittats i norra Laramidia -a sen krita, var Nordamerika dividerat med en massa vatten i två stora regioner, Laramidia, väster och Appalachia, i öster, medan Machairoceratops dök söder därom. Enligt hans uppfattning, tyder detta på att båda var i en separat sätt, vilket ledde arten att utveckla olika anpassningar.

Tags

dinosaurspaleontology