Äldre syskon själva är smartare

Är firstborns är intelligentare än de yngsta i familjen? Detta bekräftas av den senaste studie av en grupp forskare från universitetet i Leipzig och slutar många års debatt: i vilken ordning vi föds avgör vår intelligens; firstborns är den smartaste och detta värde börjar sjunka tills det yngsta barnet, med den lägsta intellektuella värdet av alla bröder. Däremot födelsen av den första eller sista i en familj inte skick vår personlighet. Statistiskt bara påverkar intellektet.

För att nå denna slutsats forskarna undersökte tre viktiga databaser USA, Tyskland och Storbritannien, där viktiga variabler identifierades i studien som familjens storlek, ursprung, socioekonomisk status och ålder barn. Efter att ha jämfört data, fann de att barnen hade 1,5 fler IQ-poäng när de klättrade positioner den äldre brodern.

Varför denna variation i intellektet i den ordning som vi föds? Forskarna är inte säker på varför de visar större intelligens, men kan bero på vissa villkor under graviditet eller kanske miljöfaktorer. Men sanningen är att det finns inget entydigt svar.

En annan slutsats av studien har att göra med synen på sig själv när det gäller deras intellektuella nyfikenhet och är enligt studien, firstborns är mer benägna att säga att contabancon ett rikare ordförråd och hade också mindre svårt att förstå idéer, abstrakt; dvs firstborns var mer intelligent de såg sig själva och sina poäng på tester av intellekt de var också bättre.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tags

intelligenspsykologi