Varför produkterna kostar 19,95?

Bläddra igenom en stormarknad är normalt att se priser som: 9.95, 19.95 eller 29.95. Varför just dessa siffror inte är avrundade och priserna sätts som 10, 20 eller 30 respektive? Har vårt sinne är luras av detta trick?
Forskare vid University of Florida misstänker att det finns något i de första frågor som påverkar hur vår hjärna förstår värdet av produkten. Så undrade de om graden av precision av en öppen siffra påverkar de beslut vi fattar. Med andra ord: är vi verkligen mer benägna att köpa en produkt som kostar 19,95 euro i stället för en som kostar 20 euro?
För att besvara dessa frågor, forskarna utvecklat en serie experiment. I samma hypotetiska scenarier där deltagarna fick utföra en serie val de skapades. Till exempel var folk uppmanas att föreställa sig att de skulle köpa en plasma-TV och bedömer kostnaden för det. Varje person som informerades på grundpriset på TV och berättade att säljaren hade rykte om sig att föreslå konkurrenskraftiga priser.
tre grupper som erbjöds olika priser sedan företaget grundades:
Första gruppen: 5.000 euro
Andra gruppen: 4,988 euro
Tredje grupp: 5,012 euro
Då alla ombads att anse fullt pris på TV: n. Förvånansvärt erbjöd den första gruppen mycket lägre priser jämfört med de andra och tredje grupperna. Dessutom har priserna också ges slutna siffror; dvs. stängning siffror leder en att tänka i termer av slutna figurer.
Forskarna upprepade detta experiment med olika scenarier och produkter och alltid fick samma resultat: människor som får en hel siffra, tenderar att värdera mindre produkten och kommer förmodligen att vara villiga att betala mycket mindre för samma.
Varför händer detta?
Forskarna tror att svaret ligger i vår tendens att tänka i heltal. Till exempel, om vi ser en brödrost ett pris på 20 Euro, undrar vi om det kommer att kosta 18 eller 19 euro; i vilket fall vi kommer att vara laddning 1 till 2 euro mer. Men om vi tittar på priset på 19.95 euro, våra sinnen tenderar att fokusera på pennies så att du förmodligen kommer att tycka att kostnaden var 19,75 eller 19,50; Därför skulle de laddar bara några cent mer. Uppenbarligen är detta bara ett trick av hjärnan.
Vid denna punkt, psykologer testa denna hypotes uppstod i den verkliga världen. Således under en period av fem år, fastighetsförsäljningar analyserade Alachua County, Florida. De fann att säljarna föreslår korrekta priser för ett hus, som $ 494,500, var mer framgångsrika än de som föreslagits $ 500.000. Dessutom köpare tenderade att pruta mindre om de exakta priser jämfört med fasta priser. För att göra saken ännu värre, under de kommande månaderna, husen som föreslogs med heltal, förlorade mer marknadsvärdet.
Men effekten av slutna siffror inte manifesteras endast när det gäller försäljning. Samma forskare tyder på att en liknande effekt ses i hälsa, bara i omvänd ordning. Patienter tenderar att svara bättre på behandlingen när läkaren säger att dina chanser att healing är "mycket bra" i stället för att säga att de har en 80% chans.