Karismatiska människor: Vad kännetecknar dem?

Vi vet alla människor upptäcker karismatiska men om vi stanna för en sekund för att fråga vilka kriterier vi använder förmodligen kommer att delta i stora problem på grund av att upptäcka karisma är något att älska, vi gör men det är svårt att sätta ord på.
Verkligen personlig utstrålning är en kombination av särskilt komplicerade och sofistikerade sociala och emotionella färdigheter. Denna speciella fäste gör karismatiska människor kan påverka andra i en mycket djup känslomässig nivå, att kommunicera effektivt och skapa starka inter anslutningar.
Ronald E. Riggio, professor vid Claremont McKenna College, har tillbringat 30 år att studera karisma och säger dess centrala delar är:
- emotionella uttrycksfullhet. Karismatiska människor kan uttrycka sina känslor i en spontan och äkta sätt. Detta gör det möjligt för dem att ha en inverkan på stämningar och känslor av andra. Faktum är att vi alla vet karismatiska människor som verkar "lyser upp rummet" när de kommer.
- Emotionell känslighet. Charisma är kopplad till förmågan att läsa känslor av andra. Denna förmåga gör det möjligt att ansluta känslomässigt och karismatiska människor reagerar effektivt de känslor han uppfattar.
- emotionell kontroll. Karismatiska människor har förmågan att kontrollera och reglera sina känslouttryck. De tenderar att inte "tappa humöret" och oftast är mycket bra skådespelare när tillfället kräver.
- social expressivitet. Det är förmågan att kommunicera verbalt och förmåga att engagera andra i social interaktion. Karismatiska människor är experter och mycket underhållande conversationalists. Detta innebär att påverkar oss deras emotionella uttrycksfullhet men låt oss också övertygad av hans argument.
- social känslighet. Detta är förmågan att läsa och tolka sociala situationer, kunna lyssna på andra, och vara "i samklang" med dem. Karismatiska människor är diskret och känsliga för sin omgivning.
- social kontroll. Charisma versa huvudsakligen på förmågan att arbeta med lätthet och sympati i olika sociala miljöer. Detta gör det möjligt för dem att passa in i alla typer av människor.
Men utöver dessa egenskaper, är det viktigaste att karismatiska människor vet dispense dessa kunskaper sedan någon av dem i överskott kan ha motsatt effekt.