En kort titt: sensoriska störningar

I den mänskliga kroppen har varje typ av känslan med tanke på en viss morfologisk och funktionell analysator är som identifierar den speciella sensation: auditiv, visuell, smak, lukt, beröring, temperatur, smärta. Men i vissa fall förmåga vår kropp att uppfatta yttre stimuli inte fungerar på grund av förändringar i dessa analysatorer olika. Då hänvisar vi till sensoriska störningar.
Dessa störningar inkluderar anestesi, vilket är den totala förlusten av känsel antingen organisk eller psykogen orsak som i hysteri. Hyperestesi också ofta funnit bestående av ökning eller överdrift av de förnimmelser när de fungerar en viss stimulans.
Det är också vanligt att hitta personer som lider av känselbortfall, vilket är den förväntade minskningen i känslighet för en viss stimulans.
Annan sensorisk störning är parestesi, närvaron av onormala eller olämpliga känslor som orsakas av verkan av stimuli som ska prompt andra förnimmelser, såsom när den berörda personen är mycket varmt och atmosfären är kallt.
Med en lägre incidens coenesthesia, som kännetecknas av obestämda och obehagliga känslor från de inre organen eller muskler inträffar. I dessa fall personen oftast inte kan sätta fingret på den stimulans som framkallar och känna dessa känslor inom sig själv. Sjukdomen förekommer oftast hos personer med hypokondri, niska, yrande syndrom eller psykiska automatik.
När det gäller sensoriska störningar, rekommenderas att hålla en extrem omsorg för människor som lider, särskilt de vars nivå av känslighet har minskat och kan inte uppfatta aggressiva miljö stimuli så att skada kan orsakas.